Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
25°
A A A

Realizacja zajęć Klub Młodzieżowy "Bliżej Gwiazd"

 

Klub Młodzieżowy "Bliżej Gwiazd"

30 lipca 2021 r. zakończono działania merytoryczne w ramach Młodzieżowego Klubu "Bliżej Gwiazd". Zajęcia Klubu Młodzieżowego „Bliżej Gwiazd” realizowane były do 5 lipca do 30 lipca 2021 r.

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach, miały możliwość zapoznania się z astronomią, fizyką i robotyką. Uczestniczyły w warsztatach twórczych oraz przychodowych. Objęte były także wsparciem psychologicznym i pedagogicznym.

Dzieci wzięły udział w wyjazdach edukacyjno-rekreacyjnych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy w ramach Ścieżki Edukacyjnej SZUMILAS , gdzie podczas zajęć poznały życie i zwyczaje pszczół, ich rolę w przyrodzie, zależności pomiędzy pszczołami i kwiatami.


 

Podczas wyjazdu na Stawy Ślesińskie, odkryły sekrety hodowli karpia oraz poznały  mieszkańców przyrody występujących w krajobrazie Doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego

Stanica Wodna w  Rościminie to miejsce gdzie w ramach zajęć przygodowych, dzieci  uczyły się współpracy i wzajemnej komunikacji, a ponadto obudziły w sobie ducha sportowej rywalizacji oraz zaradności.
Podczas spływów kajakowych i zajęć w terenie geocachingu, gdzie za pomocą GPS poszukiwali ukrytych skrytek i wykonywali zadania.

Podczas wyjazdu integracyjno - edukacyjnego do Torunia, dzieci poznały historię miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wiele emocji przyniosły zajęcia w Centrum Popularyzacji Kosmosu -Planetarium. Oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Pozostałe zajęcia odbyły się w Centrum Astronomiczno – Kulturalno - Dydaktycznym w Niedźwiadach, gdzie dzieci w ramach zajęć z robotyki rozwinęły kompetencje cyfrowe, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania do  programowania robotów, które  konstruowane były z LEGO Education. Zostały również wzmocnione kompetencje matematyczne, gdyż w programowaniu robotów używane były liczby i zależności między nimi m.in. do określania wartości parametrów takich jak: prędkość, czas działania silnika, ilość obrotów silnika, odległość od czujnika ruchu, licznik danych (zależny od ilości obrotów, przeszkód, goli, itd.), kąt obrotu silnika, numer koloru, procentowa zmiana natężenia światła. 

W ramach warsztatów twórczych dzieci rozbudziły  i rozwinęły wrażliwości estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze. Zajęcia wpłynęły zatem na rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej uczestników.

 

Podczas zajęć z dziedziny astronomii i fizyki dzieci nabyły wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych, zjawisk fizycznych we Wszechświecie, poznali budowę podstawowych ciał niebieskich m.in. Księżyca oraz planet.

Podczas wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci wzmacniały relacje między sobą.

Zadanie dofinansowane w ramach Projektu Grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, którego celem jest  podniesienie aktywności społecznej dzieci i młodzieży zamieszkującej sołectwo Samoklęski Małe oraz Żurczyn, poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.