Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
22°
A A A

Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin

Polski Ład

"Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin"

Gmina Szubin podpisała WSTĘPNĄ PROMESĘ dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  • Wartość dofinansowania : 4 845.000 zł

Tur-Brzózki: Inwestycja związana jest z przebudową drogi w ramach dwóch odcinków. Pierwszy fragment, w ramach którego zaplanowano ułożenie nakładki z betonu asfaltowego, znajduje się w miejscowości Tur. Etap ten obejmuje również wykonanie nowych krawężników betonowych oraz przeprowadzenie regulacji istniejącego chodnika, wykonanie zjazdów oraz dodatkowo chodnika w okolicy istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową. W danej lokalizacji zostanie również wykonane przejście dla pieszych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej. Drugi fragment znajduje się w miejscowości Brzózki. Na danym odcinku zaplanowano wykonanie dwóch typów nawierzchni jezdni. Pierwszy typ nawierzchni to starobruk, drugi to beton asfaltowy. Ponadto zostanie wykonany chodnik oraz progi berlińskie. Ze względu na kolizję projektowanej branży drogowej z istniejącą siecią teletechniczną zaprojektowano likwidację danej kolizji.

Wolwark: w ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej ze spadkiem dwustronnym. Prawa strona jezdni zostanie obramowana opornikiem wtopionym. Zrealizowane zostaną zjazdy z kostki betonowej, progi zwalniające oraz na całej długości przebudowanej drogi wykonany zostanie kanał technologiczny.

Kornelin: Inwestycja zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie zjazdów z nawierzchni asfaltowych, a także poboczy jezdni z kruszywa. Na odcinku drugim przebudowy zaprojektowano realizację 5 skrzyżowań, które dowiązane zostaną do istniejących jezdni dróg podporządkowanych. W ramach inwestycji powstanie również kanał technologiczny w postaci kanalizacji kablowej.