Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
17°
A A A

Zarządzanie kryzysowe

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, pokój nr 13.

Tel. kontaktowe:

W godzinach pracy urzędu:
 • 52 391-07-40
 • 52 391-07-42
 • 52 391-07-48
po godzinach pracy urzędu:
tel. kom. 601-400-131


Pod w/w numer należy dzwonić w przypadku:

 • wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
 • zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
 • zagrożenia powodzią lub zagrożeniami hydro – meteorologicznymi
 • wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
 • zagrożenia pożarowego
 • zagrożenia komunikacyjnego
 • zagrożenia chemiczno – ekologicznego
 • zagrożenia przestępczością
 • zagrożenia katastrofą budowlaną