Środa, 31 maja 2023
Imieniny: Aniela, Petronela, Kamila
słonecznie
A A A

Konsultacje projektu

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" -> przejdź do zarządzenia

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"