Środa, 06 grudnia 2023
Imieniny: Mikołaj, Emilian, Leontyna
mgła
-5°
A A A

Natura 2000

Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie gminy Szubin 2022

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, obejmująca obszar 32672,1 ha, w tym:

21180,5 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin:

Chodzież – gmina wiejska (3998,6 ha), Szamocin (5453,7 ha), Białośliwie (2148,9 ha), Kaczory (2144,2 ha), Miasteczko Krajeńskie (2022,2 ha), Ujście (1365,1 ha), Wyrzysk (3486,2 ha) i Gołańcz (561,6 ha),

11491,6 ha położone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:

Białe Błota (493,3 ha), Sicienko (1111,7 ha), Kcynia (2406,3 ha), Nakło nad Notecią (4106,5 ha), Sadki (3305,4 ha), Szubin (15,6 ha)- na północ od miejscowości Chobielin Młyn i Miasto Bydgoszcz (52,8 ha);

Celem wyznaczenia obszarów jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Obecnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza terenów proponowanych do listy obszarów chronionych programem natura 2000.

Obszary znajdujące się już na shadow list (wersja 2006) – wymagające włączenia do sieci to:

  • Solniska szubińskie (ok. 607 ha) - obszar obejmuje słonolubne łąki, pastwiska i szuwary – siedlisko skrajnie rzadkie i ginące w Polsce. Obszar stanowi ważną część polskich zasobów tego typu siedliska

Obszary do tej pory zaproponowane do włączenia do shadow list (w ramach aktualizacji z 2008 r.) To:

  • Łąki trzęślicowe w foluszu - obszar obejmuje rozległy kompleks łąk świeżych i wilgotnych, obszar cechuje wyjątkowe bogactwo gatunków i siedlisk przyrodniczych ważnych dla rejonu Wielkopolski. Łącznie zidentyfikowano 5 siedlisk przyrodniczych, zajmujących blisko 50% terenu.
  • Równina Szubińsko - Łabiszyńska obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją organiczne gleby podlegające ochronie - torfy niskie i mursze. Zagospodarowana jest jako układ łąkowy mający swoją kontynuację w postaci kompleksu łąk Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wartością tego obszaru jest jego charakter określany przez ciągły kompleks łąk towarzyszący rzece na długości około 23 km. W obszarze stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących zaledwie ok. 10 % powierzchni obszaru. Występuje tu też starodub łąkowy, choć jego populacja jest niewielka. W obszarze notowany jest też gatunek płaza – kumaka nizinnego.