Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
słonecznie
20°
A A A

ŁOWIECTWO

Na terenie miasta i gminy Szubin znajduje się 12 kół łowieckich takich jak:

- Koło Łowieckie Nr 81 „CYRANKA” w Szubinie,                          - Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny Warszawa OHZ „Szubin”,                            - Wojskowe Koło Łowieckie Nr 248 „SOKÓŁ”,                              

- Koło Łowieckie Nr 9 „GWARDIA”,                                                    - Koło Łowieckie Nr 223 „KOS”,                                                                                                     - Koło Łowickie nr 156 „GŁUSZEC”,                            

- Koło Łowieckie Nr 1 „BIELIK” w Dziewierzewie,                       - Koło Łowieckie „WARTA”,                                                                                                             - Koło Łowieckie Nr 19 „WYDRA”,                                        

- Wojskowe Koło Łowieckie Nr 251 „SZARAK”,                             - Koło Łowieckie Nr 113 „NOTEĆ”,                                                                                               - Koło Łowieckie Nr 20 „Darz Bór"

                          Obecność 12 kół łowieckich na terenie miasta i gminy Szubin jest istotnym elementem lokalnego krajobrazu, świadczy o bogactwie przyrody oraz tradycjach łowieckich w naszym terenie. Te organizacje odgrywają ważną rolę w zarządzaniu populacjami zwierząt leśnych oraz w ochronie dzikiej przyrody. Działają one na rzecz zachowania równowagi ekologicznej, monitorując stan populacji zwierząt, organizując odstrzały kontrolne oraz propagując zasady odpowiedzialnego łowiectwa. Ponadto, koła łowieckie często angażują się w działania społeczne, takie jak czyszczenie terenów leśnych czy edukacja ekologiczna, wspierając tym samym lokalną społeczność i dbając o stan środowiska naturalnego. Ich obecność w gminie Szubin przyczynia się do zachowania harmonii między człowiekiem a naturą oraz stanowi istotny element lokalnej kultury i tradycji.

 

 POLOWANIA ZBIOROWA W 2024 r.

Polowania zbiorowe w Kole Łowieckim nr 113 "Noteć " w Nakle nad Notecią w sezonie 2023/2024

Polowania zbiorowe w Kole Łowieckim nr 223 "Kos" w Bydgoszczy

Polowania zbiorowe w Wojskowym Kole Łowieckim nr 248 "Sokół" w Bydgoszczy

Polowanie zbiorowe z udziałem cudzoziemców w Kole Łowieckim nr 81 "CYRANKA" w Szubinie

Polowania zbiorowe na terenie OHZ Szubin obwód nr 156

Polowania zbiorowe na terenie OHZ Szubin obwód nr 156

Polowanie zbiorowe z udziałem cudzoziemców w Kole Łowieckim nr 81 "CYRANKA" w Szubinie - 06.01.2024