Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
słonecznie
A A A

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Szubinie informuje, że w styczniu 2023 roku

 nie będą wysyłane informacje

 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2023 roku bez zmian pozostają:

  • STAWKI OPŁAT,  które wynosić będą odpowiednio:

              ---> 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość

              ---> 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, która wyposażona jest w kompostownik

  • NUMER INDYWIDUALNEGO KONTA
  • TERMIN PŁATNOŚCI (do 20go dnia każdego miesiąca).

Prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy o terminowe uiszczanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w dotychczas przyjęty sposób i w oparciu o wcześniej ustalone dane.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz zawiadamiania właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko w przypadku, gdy rada gminy podejmie uchwałę o przyjęciu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.