Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
15°
A A A

Obowiązujące plany miejscowe

 Rejestr Aktów planowania przestrZeNnego w Gminie Szubin -> LINK

SZUBIN

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ulicą Nakielską, a ulicą Wiejską w Szubinie, gmina Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gm. Szubin
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin
 6.  Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin
 7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubina, gmina Szubin
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin
 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kcyńskiej w Szubinie
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 815 w Szubinie
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w Mieście Szubinie i Szubinie Wsi
 17. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie obejmującego część działki nr 728/13 oraz działki nr 728/2, 727/4, 727/5 i 730/4
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 788 i 791 w Szubinie
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 1639/2, 1640/2, 1640/3, 1640/4 i 1640/5 położonych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między Białą Strugą a ulicami Kcyńską i Winnicą w Szubinie, gmina Szubin
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 1105 i 1106 przy ul. Łabiszyńskiej w Szubinie
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części działki nr 268/6 w Szubinie
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Biała Struga w rejonie ul. E. Orzeszkowej w Szubinie
 24. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szubin
 25. Zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych w Szubinie

CIĘŻKOWO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

CHOMĘTOWO

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin

KOŁACZKOWO

 1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin dz. nr 76/47 i 76/48 w Kołaczkowo
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 124/5 położonej we wsi Kołaczkowo, gm. Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 95/1, 98/17, 256/2, 256/3 i 256/4 w Kołaczkowie Gmina Szubin

KORNELIN

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Kornelinie gm. Szubin

KOWALEWO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną – 091024C, a drogą powiatową – 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo

KRÓLIKOWO

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin

ŁACHOWO

 1. Miejscowz plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin

MAŁE RUDY

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych obejmujących teren działek nr 20/1, 21/3 we wsi Małe Rudy, oraz działkę nr 541/8 we wsi Rynarzewo w gm. Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin

NIEDŹWIADY

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gm. Szubin

RETKOWO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

RYNARZEWO

 1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo 
 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Przylesie” w Rynarzewie Gmina Szubin
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „POLNA I” w Rynarzewie obejmującego działkę nr 498/4
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej obejmujący działkę nr 351/2 w Rynarzewie
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych obejmujących teren działek nr 20/1, 21/3 we wsi Małe Rudy, oraz działkę nr 541/8 we wsi Rynarzewo w gm. Szubin

SAMOKLĘSKI MAŁE

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 78/8 we wsi Samoklęski Małe, gm. Szubin

SŁONAWY

 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Szubin, we wsi Słonawy, obejmujących część działki nr 264/3, obręb geodezyjny Słonawy, oraz we wsi Szaradowo, obejmujących działkę nr 54/2 i część działki nr 147/1, obręb geodezyjny Szaradowo

STARY JARUŻYN

 1. Miejscowe plany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 20/9 w Starym Jarużynie

SZARADOWO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo
 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Szubin, we wsi Słonawy, obejmujących część działki nr 264/3, obręb geodezyjny Słonawy, oraz we wsi Szaradowo, obejmujących działkę nr 54/2 i część działki nr 147/1, obręb geodezyjny Szaradowo

SZKOCJA

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 227/8 i 227/17 położonych we wsi Szkocja, gm. Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 277/1 położonej we wsi Szkocja, gm. Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 258/22 w Szkocji, gm. Szubin

SZUBIN - WIEŚ

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług działki nr 201 w Szubinie Wsi
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 47/1, 47/3, 50/1, 50/2, 50/4 i 51 w Szubinie Wsi
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie -Wsi

TUR

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 263 w miejscowości Tur
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze, gm. Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turze gm. Szubin

WĄSOSZ

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 43 i nr 50 we wsi Zamość
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Wąsosz
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 247 w miejscowości Wąsosz
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 247 w miejscowości Wąsosz

WOLWARK

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin

WRZOSY

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gm. Szubin
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

ZALESIE

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo

ZAMOŚĆ

 1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 43 i nr 50 we wsi Zamość
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej działki nr 51 w Zamościu
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Zamość, gm. Szubin
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 273/3 LP w Zamościu
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin
 8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość gmina Szubin

ŻURCZYN

 1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin 
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/3 i 59/4 w Żurczynie, gmina Szubin
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Żurczynie, gmina Szubin
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Żurczynie gm. Szubin
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin