Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
słonecznie
20°
A A A

Harmonogramy odbiorów odpadów

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne:

1) w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością nie rzadszą, niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielolokalowej - z częstotliwością nie rzadszą, niż raz w tygodniu.

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są selektywnie zebrane odpady komunalne, takie, jak: papier i
tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania
z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło, opakowania ze szkła, odpady ulegające biodegradacji.

1) w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością co cztery tygodnie;
2) w zabudowie wielolokalowej - z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Szubin z nieruchomości zamieszkałych jest firma:

                   Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.
                  z siedzibą: ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz