Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
17°
A A A

Zdalna Szkoła

logo

Gmina Szubin 10 kwietnia 2020 r.  podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Operator przyznaje Grantobiorcy dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 79 999,60 zł.

Sprzęt do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym został przeznaczony dla 48 uczniów uczęszczających do wszystkich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Szubin.

 

#