Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
17°
A A A

Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Wąsoskim

 

Gmina Szubin 24.05.2021 r. podpisała umowę  o dofinansowanie operacji pt. „Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Wąsoskim” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest  zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, poprzez doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Wąsoskim.

Przedmiotem projektu jest  doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego, w łódź ratowniczą w skład której wchodzi kadłub z niezbędnym osprzętem oraz silnik zaburtowy o mocy nie mniejszej niż 30 KM. Projekt realizowany będzie w Wąsoszu - działka nr 342/1;  kąpielisko Wąsoskie.

Podejmowane działania w ramach projektu mają na celu przede wszystkim wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy, zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców okolic Wąsosza i turystów, poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z plaży oraz z jeziora.

Całkowity koszt operacji wynosi 47 500 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 32 499,75 zł, z publicznych środków krajowych wynosi 5 735,25 zł.

 

ZAKUP ŁODZI