Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
16°
A A A

Zdalna Szkoła +

 

logo

Gmina Szubin 20 lipcja 2020 r. podpisała umowę o powierzenie grantu nr/558-17-23-233/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+  –w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Operator przyznaje Grantobiorcy dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 114 999,60 zł.

W ramach projektu zakupiono 60 laptopów, które zostały przekazane Szkołą na terenie Gminy Szubin.

Sprzęt do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym został przeznaczony:

  • Szkoła Podstaowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie  - 25 sztuk
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie - 18 sztuk
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze - 17 sztuk