Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
17°
A A A

Szkoły aktywnych zmysłów - kontynuacja

 

EFS

Gmina Szubin realizuje Projekt pn. „Szkoły aktywnych zmysłów - kontynuacja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez doposażenie sal do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w 7 szkołach Gminy Szubin.

W ramach projektu zakupiono podłogi interaktywne, maty i panele sensoryczne dla wszystkich szkół podstawowych z obszaru  Gminy Szubin, dodatkowym wsparciem objęto 140 uczniów, którzy uczestniczą w socjoterapeutycznych zajęciach uzupełniających oraz 7 nauczycieli, którzy podwyższają swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w studiach podyplomowych.

Projekt jest kontynuacją projektu "Szkoły aktywnych zmysłów" realizowanego w latach 2018-2020 przez Gminę Szubin.