Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
13°
A A A

Granty PPGR

PPGR

Granty PPGR przyznane - umowa na 1 605 000 zł dofinansowania podpisana

Gmina Szubin podpisała umowę o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na podstawie umowy zakupionych zostanie 642 laptopów dla uczniów, którzy złożyli dokumentację zgodną z regulaminem konkursu.

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych celem wyłonienia dostawcy sprzętu. Laptopy zostaną przekazane Wnioskodawcom na własność na podstawie zawartej umowy, jednak przez okres dwóch lat od chwili przyznania, sprzęt oraz jego użytkowanie będzie monitorowane przez Gminę.

Ponadto informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniło regulamin dokumentacji konkursowej wprowadzając limit dofinansowania na zakup laptopa do kwoty 2 500,00 zł.

Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy iż ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy kontaktować się PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY PRZETAGOWEJ I OTRZYMANIU LAPTOPÓW.

PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

PPGR