Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
słonecznie
13°
A A A
Poprzednia Następna
Granty PPGR - weryfikacja dokumentów

Granty PPGR - weryfikacja dokumentów

W związku ze złożonym przez gminę Szubin wnioskiem o grant w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, organizator nałożył na gminę obowiązek uzupełnienia dokumentacji.

Pracownicy ratusza weryfikują złożone oświadczenia. Zgodnie z informacją organizatora za prawidłowo potwierdzone oświadczenia uznaje się te, które są udokumentowane zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym do losowo wybranych osób, będzie wysłana pisemna prośba o dostarczenie wskazanych dokumentów:

  • dokument potwierdzający pokrewieństwo z członkiem rodziny, który pracował niegdyś
    w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
    w miejscowości lub gminie objętej PPGR (dokument powinien wskazywać, że uczeń jest krewnym w linii prostej pracownika PPGR; dokumentem może być np. akt urodzenia, akt małżeństwa – w zależności od stopnia pokrewieństwa dokumentów może być kilka);
  • dokument poświadczający zamieszkanie ucznia na terenie gminy Szubin (np. zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia legitymacji szkolnej ucznia, potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia);
  • dokument poświadczający, że członek rodziny, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej  zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

 

Przy składaniu wniosków o dokumenty do powyższych urzędów proszę się powołać na konkurs „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie do dnia 14.12.2021 r. włącznie.

Niedostarczenie dokumentów uniemożliwi pozytywną weryfikację wniosku i będzie skutkować utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Informacje pod numerem 52-391-07-33

Klauzula informacyjna

 

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

  1.  Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o wydanie odpisu aktu cywilnego
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców

Pozostałe aktualności