Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
25°
A A A

Punkty pomocy

Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:
 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna Wiśniewska
Pełnomocnik Burmistrza
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubinie
tel. 52 391-07-11

 Poradnia Terapii Uzależnień „Koliber”
 ul. Jana Pawła II 1, Szubin
tel. 517-912-900
  • terapia osób uzależnionych
  • terapia członków rodzin osób uzależnionych
  • pomoc psychologiczna i psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy

 

Punkt konsultacyjny ds. dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin – Szubin, ul. Jana Pawła II 1 – tel. 608 162 470

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ul. Kcyńska 34 – tel. (52) 371 59 01

Komisariat Policji w Szubinie, ul. Sportowa 9 – tel. (52) 391 16 00

Prokuratura Rejonowa w Szubinie ul. Ogrodowa 14 – tel. (52) 384 24 01

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szubinie ul. 3 Maja 18 – tel. (52) 384 29 38