Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
24°
A A A

Trasy kajakowe

Na terenie Gminy Szubin wyznaczone zostały cztery trasy kajakowe, których przebycie stanowi nie tylko jedną z form aktywnego wypoczynku cieszącą się dużym zainteresowaniem, ale również sposób na obcowanie z najbardziej osobliwymi przyrodniczo i historycznie obszarami.

Trasa kajakowa nr 1: Jezioro Sobiejuskie – Wąsosz

Szlak kajakowy Jezioro Sobiejuskie – Wąsosz przybliża zarówno turystom,  jak i mieszkańcom naszej gminy walory krajobrazowe ,,Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich” obejmującego ciąg jezior, z największymi: Sobiejuskim, Żędowskim, Wąsoskim, Gąbińskim, Skrzynka. Akweny te leżą w rynnie wciętej w Pojezierze Gnieźnieńskie – stanowiącej typowy krajobraz pojezierza.

 Długość trasy: 6 km

Przebieg trasy: Szlak rozpoczyna się od wprowadzenia kajaków na taflę Jeziora Sobiejuskiego  (pow. 118 ha, głęb. max 10,9 m) w północno – zachodniej części zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Sobiejuchy (Gmina Żnin) i wiedzie ku granicom administracyjnym Gminy Szubin. Po przemierzeniu ok. 1,2 km z lewej strony uczestnicy spływu dostrzec mogą wypływającą z Jeziora wstęgę rzeki Gąsawki. Następnie szlak prowadzi w stronę wygodnej zatoczki na krańcu Jeziora przy wysokim widocznym z oddali jazie i przepławce (2 km). W tym miejscu uczestnicy spływu zmuszeni są do wyciągnięcia kajaków z wody i przejścia (schodami) przez 5 metrową groblę oddzielającą Jezioro Sobiejuskie od Żędowskiego, by ponownie spławić kajaki już po drugiej stronie grobli i dotrzeć 100 metrowym kanałem do Jeziora Żędowskiego (pow. 65 ha, głęb. 29,5 m).

Płynąc dalej w kierunku północno-wschodnim uczestnicy spływu docierają do przepustu między Jeziorem Żędowskim a Jeziorem Wąsoskim, po drodze pokonując m. in. ok. 100 metrowy wąski kanał zarośnięty trzciną. Kolejny odcinek trasy przebyć można, przenosząc kajaki przez ruchliwą drogę relacji Wąsosz – Chomętowo lub przepływając ok. 10m przepustem pod ww. drogą (4 km). Już tylko 50m, zarośniętego trzcinami kanału, dzieli kajakarzy od wód Jeziora Wąsoskiego (pow. 58 ha, głęb. 25,3 m), które prowadzą do znanej wszystkim miłośnikom letniego wypoczynku plaży w Wąsoszu (6 km), gdzie, na prawo od przygotowywanego do przebudowy z inicjatywy Gminy Szubin pomostu (przy betonowym nabrzeżu), wyznaczona została meta szlaku – miejsce na wspólne ognisko i omówienie doznanych wrażeń.

Trasa kajakowa nr 2 Jezioro Sobiejuskie – Szubin

Szlak Jezioro Sobiejuskie – Szubin wiedzie przez rozległy, cenny przyrodniczo, kompleks łąk oznaczonych jako obszar Natura 2000 – Łąki Trzęślicowe w Foluszu. Cały teren położny jest   w dolinie Gąsawki stanowiącej jego główną oś hydrologiczną, co umożliwia podziwianie unikatowych okazów przyrodniczych również z perspektywy rzeki.

Długość trasy: ok. 13 km

Przebieg trasy: Trasa rozpoczyna się od położenia kajaków na wodach Gąsawki za śluzą, przez którą rzeka symbolicznie wypływa z Jeziora Sobiejuskiego w miejscowości Wąsosz (dojazd przez ul. Rybacką w Wąsoszu). Następnie prowadzi nurtem Gąsawki w kierunku północno-zachodnim aż do przepustu stanowiącego punkt przecięcia się rzeki z drogą krajową nr 5 i granicą obszaru Natura 2000 – Łąki Trzęślicowe w Foluszu w miejscowości Dąbrówka Słupska (1,9 km). (Niestety, optymalne warunki do pokonania przepustu drogą wodną istnieją tutaj jedynie w okresie wczesnowiosennym, gdy poziom wody jest odpowiednio wysoki.) Od tego momentu uczestnicy spływu mogą zachwycać się już niepowtarzalnym krajobrazem zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, w obrębie, których znajdują się prawie wszystkie gatunki charakterystyczne dla tego siedliska. Następnie, po przemierzeniu meandrycznego odcinka rzeki dopływają do miejscowości Słupy (5,65 km), z oddali podziwiając już wieżę zabytkowego Kościoła pw. św. Wita w Słupach.

Rzeka okala łagodnie wieś, zmieniając tuż przy zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Słupach kierunek swojego biegu na północno-wschodni, prowadząc poprzez duży kompleks stawów rybnych będących ostoją licznych gatunków ptaków (7 km), rozciągający się na odcinku 2 km, do śluzy w Foluszu (9 km), gdzie po wyciągnięciu kajaków z wody można przez chwilę odpocząć na polanie przylegającej do miejsca, na którym niegdyś usytuowany był zabytkowy młyn w Foluszu, by następnie przystąpić do pokonania najdłuższego, prostego (ok. 2,5 km) odcinka rzeki wiodącego do mostu przy drodze krajowej nr 5 (11,5 km). Tu zaczyna się ostatni etap szlaku wiodący przez śluzę przy Lasku Wesółka (konieczność przenoski), dwa mosty przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Pelikan” w Szubinie, docierając ostatecznie do śluzy przy ruinach zamku w Szubinie, stanowiącej metę trasy. Polana przy ruinach zamku to doskonałe miejsce do zorganizowania integracyjnego ogniska i rozmów nie tylko o historii Grodu Pelikana.

 Trasa kajakowa nr 3Szubin – Rynarzewo

Trasa kajakowa Szubin – Rynarzewo stanowi pretekst do symbolicznego upamiętnienia dwóch najbardziej zacnych założycieli grodów położonych na terenie Gminy Szubin: Sędziwoja VI Pałuki – założyciela Szubina oraz Henryka z Rynarzewa pochodzącego z rodu Pałuków, który w 1299 r. dokonał, z przywileju Władysława Łokietka, lokacji Rynarzewa – aktualnie jednej z największych wsi gminy, która do 1934 r. posiadała jeszcze prawa miejskie.

Długość trasy: 11,50 km

Przebieg trasy: Punkt startowy trasy stanowi jaz przy ruinach zamku w Szubinie – założonego najprawdopodobniej w latach 1361-1377 przez Sędziwoja Pałukę z Szubina. Tutaj można spokojnie sprowadzić kajaki na wodę. Na długości 0,40 km trasy z lewej strony do Gąsawki dopływa Biała Struga (w tym miejscu przy wysokim stanie wody należy zwrócić uwagę na szybki nurt). Następnie (0,60 km) uczestnicy spływu przepływają pod mostem drogowym Szubin-Łabiszyn oraz wiaduktem kolejowym nieczynnej linii kolejowej Szubin – Bydgoszcz. 50m dalej znajduje się niski betonowy stopień wodny, który rzeką pokonać można tylko przy odpowiednio wysokim stanie wody. Trasę kontynuujemy w otoczeniu domków jednorodzinnych i ogrodów, docierając (0,8 km) do wybudowanej przez mieszkańców bardzo niskiej kładki, której pokonanie może wymagać ponownego przeniesienia kajaków (z lewej strony). Następnie (1,5 km) uczestnicy spływu przepływają pod wysokim mostem drogowym na drodze krajowej nr 5, by po chwili natrafić na kolejną atrakcję – betonowy próg wodny. Dalej trasa wiedzie w sąsiedztwie szubińskiej oczyszczalni ścieków – tu widoczna jest z lewej strony rura doprowadzająca oczyszczoną wodę (2 km). Kolejne ważne etapy trasy wyznaczają mosty usytuowane na Gąsawce, mianowicie:

  • most z Podlesia do Smolnik (3 km) z betonowym progiem,
  • most w miejscowości Zazdrość (4,5 km) z wysokim betonowym progiem (zalecana przenoska) i 200m odcinkiem stalowych konstrukcji metalowego mostu,
  • most i jaz na drodze ze Skórzewa do Kornelina (6 km), przed którym koniecznym jest wyniesienie kajaków na lewą stronę i dokonanie przenoski – zalecane miejsce na odpoczynek przed ok. 2km odcinkiem meandrującej przez łąki rzeki,
  • niski most (8,5 km) doprowadzający do jednego z gospodarstw usytuowanego z prawej strony trasy,
  • most w miejscowości Wojsławiec (10 km) – ze zwyczajowym betonowym progiem,
  • most drogowy przy drodze krajowej nr 5 (11 km) z niskim progiem.

 Przemierzając szlak pełen mostów i progów – dopływamy do mostu w Rynarzewie  przy ul. Powstańców Wielkopolskich (11,5 km), z prawej strony podziwiając zabudowania tej historycznie ukształtowanej miejscowości, usytuowanej w widełkach Noteci i Gąsawki, wyróżniającej się unikatową w skali gminy zachowaną zabudową rynku o miejskim charakterze oraz dwoma zabytkowymi kościołami.Z lewej strony przed mostem istnieje możliwość rozpalenia ogniska – po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z gospodarzem terenu, tj. Stowarzyszeniem Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa.

 Trasa kajakowa nr 4 – Rynarzewo – Nakło nad Notecią

Jako jedyna z wyznaczonych tras kajakowych wiedzie nurtem rzeki Noteć, stanowiąc bardzo atrakcyjną formę poznania dwóch z trzech zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin obszarów Natura 2000: Równiny Szubińsko – Łabiszyńskiej oraz Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Umożliwia podziwianie zabytkowego Dworku Młynarza w Chobielinie wraz z zespołem młyńskim, Huty Szkła w Turze oraz odwiedzenia Nakielskiej Przystani jednej ze sztandarowych inwestycji Powiatu Nakielskiego zrealizowanej w 2014 r.

DŁUGOŚĆ: 30 km

Przebieg trasy: Szlak rozpoczyna się od sprowadzenia kajaków na wodę za mostem w Rynarzewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Dalej, prowadzi poprzez niewielki, możliwy do pokonania jedynie przy wysokim stanie wody, próg wodny, aż do strategicznego punktu trasy, tj. ujścia Gąsawki do Noteci (0,9 km). Znalazłszy się na skrzyżowaniu dróg wodnych, skręcić należy w lewo – mijając materiał naniesiony na środek rzeki przez Gąsawkę. Następnie uczestnicy spływu przepływają wiaduktem kolejowym na nieczynnej linii kolejowej Bydgoszcz-Poznań (1,5 km), płynąc dalej przez rozciągające się wokół łąki, w kierunku jazu w Żurczynie (3,5 km), gdzie konieczna jest przenoska, która w tym miejscu przebiega w bardzo niewygodnych warunkach (po betonowych ostrogach). Kajaki należy wyciągnąć z wody najlepiej około 50 m przed jazem, a około 50 m za nim ponownie osadzić je na Noteci, by następnie spokojnie dopłynąć do granicy obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko – Łabiszyńska stanowiącego ciągły kompleks łąk towarzyszący rzece na długości około 23 km, wypełniony organicznymi glebami podlegającymi ochronie (torfy niskie i mursze) i dalej płynąc do miejscowości Tur (8 km). Tuż za mostem w Turze istnieje możliwość wyniesienia kajaków z wody, stąd punkt ten może stanowić zakończenie trasy lub jedno z miejsc odpoczynku. Warto nadmienić, iż w miejscowości Tur od ok. 170 lat działa Huta szkła „Tur”, położna bezpośrednio przy Noteci, będąca obecnie największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy, który zwiedzić można po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami Huty. Ponadto w świetlicy wiejskiej w Turze urządzona została ekspozycja wyrobów szklanych oraz urządzeń i produktów związanych z hutnictwem szkła – „Szklany Tur” stanowiąca atrakcje Ekomuzeum Doliny Noteci.

Dalszy odcinek szlaku wiedzie w kierunku jazu w Chobielinie i zabytkowego młyna na rzece, gdzie konieczna jest jednak przenoska (14 km). Z lewej strony rzeki istnieje wygodna zatoczka oraz miejsce, w którym można wyciągnąć kajaki z wody, by następnie przenieść je dalej  na nadbrzeżną plażę (ok. 150 metrów). Tu pojawia się kolejna okazja, by odpocząć, spożyć wspólny posiłek i zakończyć trasę lub popłynąć dalej (za jazem) poprzez Dolinę Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, napotykając (po 50m) na betonowy most i dalej płynąc licznymi  rzecznymi zakolami, zażywając przy tym kąpieli słonecznych i podziwiając z prawej strony groble stawów rybnych.

Ostateczną metę szlaku stanowi Nakielska Przystań (30 km), w obrębie, której znajduje się moc atrakcji, w tym hotel i wypożyczalnia sprzętu wodnego.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć