Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
słonecznie
14°
A A A

Punkty pomocy

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec niektórych osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny).
Procedurę tę można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez złożenie wniosku z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków.

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - biuro nr 57 Urzędu Miejskiego w Szubinie lub do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie ul. Kcyńska 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna Wiśniewska
Pełnomocnik Burmistrza
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubinie
tel. 52 391-07-11

 Poradnia Terapii Uzależnień „Koliber”
 ul. Jana Pawła II 1, Szubin
tel. 517-912-900
  • terapia osób uzależnionych
  • terapia członków rodzin osób uzależnionych
  • pomoc psychologiczna i psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy

 

Punkt konsultacyjny ds. dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin – Szubin, ul. Jana Pawła II 1 – tel. 608 162 470

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ul. Kcyńska 34 – tel. (52) 371 59 01

Komisariat Policji w Szubinie, ul. Sportowa 9 – tel. (52) 391 16 00

Prokuratura Rejonowa w Szubinie ul. Ogrodowa 14 – tel. (52) 384 24 01

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szubinie ul. 3 Maja 18 – tel. (52) 384 29 38