Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
14°
A A A
Poprzednia Następna
Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Szubin ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Szubinie (p. 12), ul. Kcyńska 12 do 28 października 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta.

Do kogo kierowane jest wsparcie:

 • dziecka lub ucznia szkoły średniej zamieszkującego miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecka lub ucznia szkoły średniej wskazanego w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecka lub ucznia szkoły średniej wskazanego w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zakupiony przez Gminę Szubin sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny, laptop lub tablet.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie www.gov.pl 
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
 2. Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
 3. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i danych osobowych dziecka/ ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość wraz z Klauzulą informacyjną RODO - Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich.

Pytania sposobu składania wniosku można zadawać mailowo na adres um@szubin.pl lub dzwoniąc pod nr (52) 391-07-33.

Pozostałe aktualności