Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
słonecznie
13°
A A A
Poprzednia Następna
Bezwzględny zakaz odsprzedaży laptopów Bezwzględny zakaz odsprzedaży laptopów

Bezwzględny zakaz odsprzedaży laptopów.

 

Przypominamy, iż zgodnie z umową darowizny w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”:

  • Obdarowany przyjmuje na siebie obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu prowadzonej przez Gminę Szubin w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przez 2 lata od zakończenia projektu.
  • Gmina ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w terminie wskazanym przez Burmistrza Szubina.
  • W przypadku braku okazania sprzętu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Obdarowany ma obowiązek w takim wypadku zwrócić niezwłocznie sprzęt lub jego równowartość.

 

Ponadto zgodnie z Procedurą Monitorowania Utrzymania Efektów Projektu:

  • Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania pisemnych oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem według wzoru  stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy Darowizny w następujących terminach:

a)            w okresie 1-30.06.2023 r.

b)           w okresie 1-30.06.2024 r.

Oświadczenie- załącznik nr 3 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie,

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin bądź na adres email: um@szubin.pl,  z dopiskiem: „Granty PPGR”.

  • Niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkować będzie wystosowaniem wezwania do osobistego wstawienia się ze sprzętem komputerowym do siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul Kcyńska 12,89-200 Szubin.
  • W przypadku braku okazania sprzętu, umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Obdarowany ma obowiązek w takim wypadku zwrócić niezwłocznie sprzęt lub jego równowartość.

 

Wartość przekazanego sprzętu wynosi 2.494,44 zł

Pozostałe aktualności