Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
23°
A A A

Droga łacząca ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie

files/fotob/product-44.jpeg.
Droga łacząca ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie

Zrealizowano inwestycję pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie” Wykonawcą robót była Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

Główny zakres budowy obejmował:

 1. Jezdnia ulicy drogi dojazdowej – odcinek 1 – o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 6,00 do 7,00 m, od przyjętego lokalnie km 0+000 do km 0+283,55;
 2. Jezdnia ulicy drogi dojazdowej – odcinek 2 o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 7,00 m, od przyjętego lokalnie km 0+000 do km 0+094,20;
 3. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
 4. Chodniki, pochylnie i spoczniki z kostki brukowej betonowej;
 5. Ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego;
 6. Skarpy i nasypy oraz umocnienia geokratą komórkową;
 7. Przebudowa skrzyżowania;
 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady U-11a;
 9. Murek oporowy;
 10. Wiaty autobusowe i garaże dla rowerów;
 11. Montaż wpustów i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej;
 12. Przebudowa urządzeń energetycznych;
 13. Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego;
 14. Przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych;
 15. Budowa kanału technologicznego;
 16. Wycinka drzew i krzewów;
 17. Rozbiórka murowanego ogrodzenia.

Szczegóły inwestycji

Dofinansowanie
Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość inwestycji
2 132 995,87 zł
Wartość dofinansowania
983 016,00 zł