Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
23°
A A A

Budowa kanalizacji sanitarnej w Turze

files/fotob/product-5.jpg.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Turze

Zrealizowano inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II”. Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2 355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość inwestycji wyniosła dla I etapu 472 920,94 zł brutto, a dla II etapu 3 077 077,83 zł brutto.

Łączna kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła 1 578 659,00 zł.

Szczegóły inwestycji

Dofinansowanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Adres
Tur
Wartość inwestycji
3 549 998,77 zł
Wartość dofinansowania
1 578 659,00 zł