Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
13°
A A A
Poprzednia Następna
Transport do lokali wyborczych

Informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Szubinie:

  • ustnie – w Biurze Obsługi Klienta,  Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin (biuro nr 12 - parter), czynny od poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 7.30 do 17.30
  • pisemnie – na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
  • w formie elektronicznej na adres ESP /63hqiye23j/skrytka

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Formularz druku dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie bip.szubin.pl – Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - przejdź do wniosku.

 

Burmistrz Szubina

/-/Mariusz Piotrkowski

Pozostałe aktualności