Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
22°
A A A
Poprzednia Następna
Poszukiwany fizjoterapeuta

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie  poszukuje fizjoterapeuty, który będzie świadczył rehabilitację wobec osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczym  w miejscu zamieszkania klienta (miasto i gmina Szubin).

I. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

  • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • legitymowanie się co najmniej trzymiesięcznym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno–edukacyjno–wychowawczym, warsztacie terapii zajęciowej lub innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe: dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta.

III. Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. dokumenty (kopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

CV należy opatrzyć klauzulą RODO: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesyłać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: beata.koscianek@mgopsszubin.pl ; osoba do kontaktu: Beata Kościanek, beata.koscianek@mgopsszubin.pl, tel. +48 797 719 623.

Dyrektor MGOPS w Szubinie Renata Michalak

Pozostałe aktualności