Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
23°
A A A
Poprzednia Następna
Za nami LIX sesja rady

25 maja 2023 r. w  III budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 odbyła się LIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca przywitała Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Zastępcę Burmistrza Szubina – Wiolettę Borys – Stachowiak, Skarbnik Gminy Szubin – Wiolettę Martek, Dyrektora MGOPS - Renatę Michalak, radnych, dyrektorów i pracowników Urzędu, zaproszonych gości  oraz wszystkich przybyłych i zgromadzonych przed komputerami mieszkańców gminy.

Obowiązki sekretarza obrad pełnił radny Remigiusz Kasprzak.

Przewodnicząca obrad przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych za okres od 27.04.2023 r. do 24.05.2023 r.

Następnie Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli:

  • analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Szubin za 2022 r.;
  • informację dot. wysokości umorzeń podatków za 2022 rok;
  • informację Burmistrza Szubina o przeprowadzonej akcji „Zima” 2022/2023;
  • informację ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Ponadto radni podjęli poniższe uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF);
  • w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie (działki ewidencyjne nr 528/6 oraz 529/7);
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, Gmina Szubin;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok.

Podczas obrad przedstawiciel firmy LPW szerzej zobrazował Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie podstawą do ubiegania się wsparcie z europejskich funduszy we wskazanych w uchwale latach.

Podczas sesji radni wypowiedzieli się w sprawie powyższego planu oraz dyskutowali m.in. w sprawie braku informacji dotyczącej opłat za odbiór odpadów komunalnych, spraw inwestycyjnych i porządkowych.  

Na zakończenie Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dodała, że kolejna sesja planowana jest 15 czerwca 2023 roku.

Transmisja z obrad sesji Rady Miejskie dostępna jest na stronie internetowej www.szubin.pl w zakładce RADA MIEJSKA.

 

 

Galeria zdjęć

Pozostałe aktualności