Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
14°
A A A
Poprzednia Następna
Fundusz Gwarancji Rolnych

Burmistrz Szubina informuje, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania.

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie:

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80 % kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Więcej informacji na stronach:  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych lub: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Pozostałe aktualności