Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
17°
A A A
Poprzednia Następna
Dane teleadresowe instytucji pomocowych

STOP PRZEMOCY! Jesteś w kryzysie, szukasz pomocy? Pomożemy Tobie!

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy.

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, cyberprzemoc, zaniedbanie.

Jesteś osobą doznającą przemocy domowej? Zgłoś się po pomoc do:

  • pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
  • funkcjonariusza policji
  • punktu podstawowej opieki medycznej
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub wychowawcy
  • punktów prowadzonych przez oragnizacje pozarządowe

lub zadzwoń na telefon zaufania:

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 800 154 030

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

LOKALNA OFERTA POMOCY:

Zespół Interdyscyplinarny w Szubinie ul. Kcyńska 34, tel. 503 440 140
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, tel. 52 391 03 70
Komisariat Policji w Szubinie, ul. Sportowa 9, tel. 47 752 42 00
Prokuratura Rejonowa w Szubinie, ul. Ogrodowa 14, tel. 52 384 24 01
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 11
Lokalny Punkt Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szubinie, ul. Kcyńska 13
(siedziba Szubińskiego Domu Kultury) tel. 574 504 032
Dyżur pracownika pierwszego kontaktu: wtorek 10:00-15:00, czwartek 12:00 -17:00
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie Internat Zespołu Szkół im. E. Chroboczka w Szubinie, ul. Kochanowskiego 1, pon. śr i pt. 11:30-15:00, wt. 11:00-15:00, tel. 536 928 218
Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER” Filia w Szubinie, ul. Jana Pawła II 1, tel. 517 912 900, oferuje pomoc w zakresie: terapii osób uzależnionych, terapii członków rodzin osób współuzależnionych, punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy, terapia DDA, psychoterpia dla dzieci i młodzieży.
Punkt Interwencji Kryzysowej - indywidualna psychoterapia dla dzieci i młodzieży, siedziba Placówki Wsparcia Dziennego w Szubinie ul. Winnica 15, tel. 603 600 338, czwartek 15:00-18:00.

 

Pozostałe aktualności