Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
słonecznie
12°
A A A

Uchwała antysmogowa

Burmistrz Szubina przypomina mieszkańcom gminy Szubin o obowiązującej od czerwca 2019 r. „uchwale antysmogowej”, która swoim zasięgiem obejmuje teren województwa kujawsko-pomorskiego i wprowadza szereg ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała zobowiązuje wszystkich użytkowników pieców pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak: kominki, kozy i piece kaflowe niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4, 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub niespełniających wymagań w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe do ich wymiany. W myśl uchwały wymienione powyżej urządzenia grzewcze mogły być eksploatowane do dnia 31 grudnia 2023 r.

Burmistrz Szubina pragnie zwrócić uwagę mieszkańcom, którzy obecnie korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4, że muszą pozbyć się kotłów do końca 2027 r.

W praktyce oznacza to, że pozaklasowe, nieekologiczne piece i kotły nie powinny być użytkowane z końcem 2023 r., natomiast systemy grzewcze klas 3 i 4 mogą być użytkowane jeszcze przez 4 lata. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że „uchwała antysmogowa” dotycząca terminu użytkowania systemów grzewczych skierowana jest do wszystkich właścicieli budynków, nie tylko tych mieszkalnych.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmianę do „uchwały antysmogowej”, w której zarówno w Bydgoszczy jak i innych największych miastach województwa oraz w uzdrowiskach nie będzie można eksploatować instalacji na paliwa stałe, jeżeli dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa (zakaz nie dotyczy instalacji, których użytkowanie rozpoczęło się przed tym terminem). W praktyce oznacza to, że osoby budujące domy lub wymieniające źródło ciepła, nie będą miały możliwości ogrzewania domu węglem. Alternatywą, oprócz sieci gazowej czy ciepłowniczej, mogą być również inne źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną. Powyższy zapis stanowi zmianę w przyjętej dnia 24 czerwca 2019 r. „uchwale antysmogowej”, zgodnie z którą od dnia 1 września 2019 r. w całym województwie obowiązuje całkowity zakaz spalania:

  • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Burmistrz Szubina pragnie przypomnieć mieszkańcom, że zgodnie z uchwałami każdy użytkownik kotła na paliwo stałe winien posiadać w trakcie kontroli świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału  oraz zobowiązany jest do okazania dokumentacji technicznej kotła lub odpowiedniej instrukcji dla instalatorów i użytkowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 zł (Policja) lub grzywna 5 000 zł (Sąd).

Podstawa prawna: