Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
A A A

Ważne informacje dla firm

Odpady komunalne, zarówno te wytwarzane w gospodarstwach domowych, jak i te wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych (m. in. firmy), muszą być zbierane w sposób selektywny. Poniżej wskazujemy akty prawne, które pomogą przedsiębiorcom zapoznać się z obowiązkami dotyczącymi selektywenj zbiórki odpadów, w związku z prowadzonymi przez nich działalnościami.

Regulacje prawne:

  •  ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (art. 4d), która wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania wytworzonych przez wytwórcę odpadów;
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcjii odpadów;