Poprzednia Następna
Nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Szubin nabyła nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.  Zakupu dokonano z projektu „Likwidacja bariery transportowej poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Kwotę w wysokości 300.000 zł zrefundowano ze środków PFRON, kwota 103.440 zł stanowiła wkład własny gminy. Autobusem dowożone będą niepełnosprawne dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Szubin do Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie.

Galeria zdjęć

Pozostałe aktualności