Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
słonecznie
15°
A A A
Poprzednia Następna
LGD zaprasza na ostatnie spotkanie Zespołu Partycypacyjnego w procesie prac nad LSR

lego

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym procesie opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci”.

Na czwartek 25 maja 2023 r. zaplanowano ostatnie spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, którego zadaniem, tym razem, będzie odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji projektu LSR.

Nowa LSR zakłada wsparcie w trzech głównych obszarach (celach):

1. rozwój i promowanie aktywnych postaw mieszkańców bazujących na lokalnych zasobach poprzez dotacje w zakresie podejmowaniarozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej, agroturystyki i zagród edukacyjnych oraz granty pobudzające aktywność społeczną i przyczyniające się do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,

2. rozwój przestrzeni publicznych przyjaznych lokalnym społecznościom i turystom,

3. pobudzenie zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz włączenia społecznego: wsparcie na rzecz osób starszych (m.in. kluby seniora, UTW), dzieci i młodzieży (tworzenie i funkcjonowanie edukacyjnych klubów młodzieżowych, projekty edukacyjne, umożliwiające rozwijanie uzdolnień dzieci oraz młodzieży, warsztaty w obszarze ginących zawodów), edukacja dorosłych, podnoszenie wiedzy i świadomości nt. stereotypów płci i specyfiki potrzeb osób różnej płci, w tym także przemocy rówieśniczej, kluby rodzica, zwiększenie udziału oraz wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy.

 

W kolejnym okresie programowania o wsparcie za pośrednictwem LGD będą mogli zatem ubiegać się praktycznie wszyscy, zarówno lokalne organizacje pozarządowe (KGW, OSP, stowarzyszenia rozwoju, fundacje, inne), lokalni przedsiębiorcy, instytucje sektora finansów publicznych, rolnicy z małych gospodarstw, jak i osoby fizyczne. Przewiduje się również wsparcie dla projektów/inicjatyw realizowanych w partnerstwie.

 

Termin spotkania: 25 maja 2023 r., początek godz. 16.30

Miejsce: Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 577 753 019 lub e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl do dnia 24.05.2023 r..

WAŻNE!
Zespół partycypacyjny ma charakter otwarty. Do prac Zespołu można przystąpić w każdym momencie. W skład zespołu może wchodzić każdy mieszkaniec obszaru planowanego do objęcia LSR (powiat nakielski), w tym przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura LGD.

 

Miejsce spotkania dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem konsultacji, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

Pozostałe aktualności